Galerija

Apliecību svētki

Šodien ir īpaša diena pirmklasniekiem - viņi saņem skolēnu apliecības. Tas ir tradicionāls mūsu skolas pasākums, kura laikā pirmklasnieki saņem savu pirmo dokumentu. Tam par godu sarūpēts īpašs pasākums. 

Skolēniem, ienākot svētku zālē, tika jautāts, vai viņi zina, uz kurieni viņi ir atnākuši un ko ar izsniegto karti viņi varēs darīt. Pirmklasnieki ar lielu pārliecību atbildēja, ka zina, kur atnākuši un arī zināja, ka saņems savu apliecību. Bērnu viedokļi atšķīrās par to kā varēs izmantot savu apliecību. Daži no pirmklasniekiem sacīja ka ar šo apliecību jau nākamgad varēs paēst skolas pusdienas. Citi sacīja ka ar šo karti varēs kopā fotogrāfēties, un vēl daži teica, ka ar šo apliecību varēs staigāt pa skolu un parādīt, ka ir piederīgi šai skolai.