Galerija

Mēs visi un skola

Tie esam mēs, kas apzinīgi pildījām pienākumu upurēt savus tēlus skolas labā, lai mūsu jaunajā mājas lapā būtu redzamas vairāk vai mazāk atpazīstamas "sejas" ... Tie, kuri šajā foto sesijā nepiedalījās - viss vēl priekšā ...