“Olimpiskā diena 2020”

Kopīga olimpiskās dienas vingrojumu kompleksa izpilde katrai klasei savā kabinetā.