2.-12.klašu dziedošo zēnu tikšanās ar kora vadītāju

2.-12.klašu dziedošo zēnu tikšanos ar 2019./20.m.g. zēnu kora vadītāju Ingusu Kokinu. Laiks tiks precizēts.