Skolā viesojas PII “Pienenīte”

Šiem viesiem par godu uzstājas dejotāji, 1.-4.klašu koris.