Iestājeksāmens uz 10. klasi

Sākums pulksten 10. Eksāmens notiks telpā 1-3.
Pieteikšanās līdz 20.06.2019.
Atbildes par uzņemšanu līdz 28.06.2019