Iestājeksāmens uz 10. klasi

Sākums pulksten 10. Eksāmens notiks telpā 1-3.

Pieteikšanās līdz 14.06.2019.

Atbildes par uzņemšanu līdz 28.06.2019