Izcilie fiziķi
Džeimss Maksvels
1
Džeimss Maksvels

Maksvels (Maxwell) Džeimss Klarks (1831–1879.)

Angļu fiziķis, klasiskās elektrodinamikas pamatlicējs, viens no statistiskās fizikas pamatlicējiem, Kevendišas laboratorijas dibinātājs un pirmais direktors (1871). Attīstot M. Faradeja idejas, izveidoja elektromagnētiskā lauka teoriju (Maksvela vienādojums), definēja nobīdes strāvas jēdzienu. Paredzēja elektromagnētisko viļņu eksistenci, izvirzīja ideju par gaismas elektromagnētisko dabu. Noteica statistisko sadalījumu, kas tika nosaukts viņa vārdā. Izpētīja viskozitāti, difūziju un gāzu siltumvadītspēju. Pierādīja, ka Saturna gredzeni sastāv no atsevišķiem ķermeņiem. Plaši pazīstami viņa darbi kalorimetrijā (Maksvela disks), optikā (Maksvela efekts), elastības teorijā (Maksvela teorēma, Maksvela – Kremona diagramma), termodinamikā, fizikas vēsturē u.c.

Par Maksvela lomu zinātnes attīstībā ļoti labi pateicis amerikāņu fiziķis R. Feinmans: «Cilvēces vēsturē (ja uz to paskatītos, teiksim, pēc desmit tūkstošiem gadu) pats svarīgākais 19. gs. notikums neapstrīdami būs elektrodinamikas likumu atklāšana, ko izdarīja Maksvels. Uz šī svarīgā zinātniskā atklājuma fona Pilsoņu karš Amerikā tajā pašā desmitgadē izskatīsies vienkāršs provinciāls notikums».


Atpakaļ